BAMBUUP PUBLICATION

We filter through the noise to send you one weekly email with the top startup, investing and entrepreneur stories of the week.

Chose document what you need!

DOWNLOAD

[Case study] Success story about connecting Haravan and Abbott Vietnam
Recap of Virtual Talk 1 - Constructive Disruption to Route-to-market - Maximizing Physical and Mental Availability (FMCG)
Recap of Virtual Talk 2 "Disruption in Retail Industry"
Recap of Virtual Talk 3 - Entrepreneurship in Global Innovation
Recap of Virtual Talk 5 "Disruption in MarTech & SalesTech"
Recap of Virtual Talk 6 "Disruption in Fintech"
Recap of Virtual Talk 7 "Disruption in AgTech"
Recap of Virtual Talk DỊCH CHUYỂN MÔ HÌNH KINH DOANH TRUYỀN THỐNG SANG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

We respect your privacy. You may unsubscribe at any moment.

©Copyright 2021 BambuUP All rights reserved.

FMCG
Retail
Education
Healthcare
Martech & SalesTech
FinTech
Sustainability
FoodTech & AgTech
Logistics & Supply Chain
Tourism & Travelling

VIRTUAL MATCHMAKING SERIES

A One-stop Innovation platform which facilitates Meaningful connections among Start-ups/ Innovation Providers & Corporates/ Investors, nurturing a complete innovation and entrepreneurship ecosystem

CONTACT US

5th Floor - Tower 2, Times Tower Building HACC1, No. 35 Le Van Luong, Hanoi
Tel: 02435381917

ABOUT US

BLOG

đăng ký tham dự

chuỗi sự kiện

tổng quan

virtual talk

VIRTUAL MATCHMAKING

Mr. Nguyễn Gia Anh Vũ

Giám đốc Phát triển khách hàng và Shopper Marketing, tại
Royal FrieslandCampina

  • Giám đốc Phát triển khách hàng và Shopper Marketing, thành viên Ban lãnh đạo thương mại toàn cầu tại Royal FrieslandCampina.
  • Hơn 22 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực shopper marketing, quản trị thương mại, thương mại truyền thống, thương mại hiện đại và marketing tại điểm bán.
  • Kinh nghiệm quản trị thương mại trong (thời kỳ) chuyển đổi số tại Việt Nam, các quốc gia khu vực Đông Nam Á và thị trường toàn cầu.
  • Là chuyên gia (Có chuyên môn sâu) trong nhiều lĩnh vực từ thiết kế và vận hành kênh phân phối, chuyển đổi số, quản lý kênh, marketing thương mại, quản trị thương mại và quản trị bán hàng đến hội đồng quản trị.
  • Giàu kinh nghiệm trong các chiến lược xây dựng kênh phân phối truyền thống và kênh phân phối digital, từ thiết kế kênh đến triển khai thực tế trên thị trường cấp quốc gia, khu vực và toàn cầu.
  • Nhiều kinh nghiệm lãnh đạo trong việc dẫn dắt toàn đội ngũ thương mại phát triển chiến lược thương mại tích hợp và áp dụng thực tiễn.

Thank you !::name::! for your interest and registration to Download PDF Recap of Workshop "CONSTRUCTIVE DISRUPTION TO ROUTE TO MARKET - Maximizing Physical & Mental Availability (FMCG)". Registration confirmation will be sent to your email by BambuUp as soon as possible. Stay tuned to the following channels of the program so you don't miss important announcements.

Congrats

Thank you! The document will be sent to your mail.

chúc mừng

Cảm ơn !::name::! đã quan tâm Sự kiện "ĐỘT PHÁ SÁNG TẠO TRONG NGÀNH BÁN LẺ -  Kết nối Doanh nghiệp lớn với Doanh nghiệp khởi nghiệp trong ngành Bán lẻ ".
Thông tin xác nhận sẽ được gửi đến quý bị trong vài phút. Vui lòng theo dõi các kênh thông của chương trình để không bỏ lỡ những thông báo quan trọng.